Home » Tag Archives: Pak AR

Tag Archives: Pak AR

Ular Nabi Musa Makan Lemper

Ular Nabi Musa Makan Lemper

Oleh: Simon Syaefudin Pak AR itu asli lucu. Saya sering terpingkael-pingkel kalau mendengar ceramah atau khobah jumatnya. Herannya, makin serius Pak AR bicara, makin lucu. Padahal saya tahu, Pak AR tidak sedang melucu. Itulah uniknya Pak AR. Ketika sedang bicara, ceramah, atau memberi nasehat kepada orang lain, ada saja ceplosan kata-katanya yang spontan dan lucu. Waktu ceramah terawih di Gelanggang ... Read More »

Kisah Pak AR Fahcruddin Akan Menjadi Imam Shalat Tarawih 20 Rakaat

Kisah Pak AR Fahcruddin Akan Menjadi Imam Shalat Tarawih 20 Rakaat

Keterampilan menyampaikan prinsip yang dengan amat tegas kita anut, dengan anggun & tak menyinggung sesama, amat perlu kita pelajari dari para Sesepuh ulama kita dahulu. Adalah KH A.R. Fachruddin (Pak AR), Ketua PP Muhammadiyah 1968-1990, sama seperti Syaikh Al Albani dalam soal jumlah raka’at shalat Tarawih; memegang teguh hadits ‘Aisyah yang menyebut angka 11. Pada suatu ketika beliau diundang berceramah ... Read More »

Pak AR: “Sekarang sorga yang harganya lima ratus rupiah sudah habis”

Pak AR: “Sekarang sorga yang harganya lima ratus rupiah sudah habis”

“Siapa lagi kalau bukan Pak AR?” Begitu umumnya peserta Muktamar ke-41 di Solo menyebut tokoh yang paling pantas duduk sebagai Ketua PP. Muhammadiyah. Dan pada akhirnya, memang bukan kejutan lagi ketika tokoh yang dikenal masyarakat luas itu mengumpulkan suara terbanyak (1059). Peringkat berikutnya tetap H. Djarnawi Hadikusumo (982 suara). “Jangan berebut kekuasaan dan jangan saling tolak menolak kalau diserahi kekuasaan”, ... Read More »

Keteladanan KH AR Fachruddin

Keteladanan KH AR Fachruddin

Oleh Ali Mustafa Yaqub/Imam Besar Masjid Istiqlal Pemimpin kita ini nama lengkapnya adalah KH Abdul Razaq Fachruddin, dan akrab disapa Pak AR. Beliau wafat di Yogyakarta pada 1995 dalam usia 79 tahun. Semasa hidupnya yang diisi dengan khidmah kepada Islam dan Indonesia penuh dengan keteladanan yang patut ditiru generasi masa kini. Kendati kami pernah bertemu, tapi kami tidak banyak merekam ... Read More »

Pak AR dan Dakwah

Pak AR dan Dakwah

Sebagaimana ditegaskan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Sebagai gerakan dakwah, maka yang utama bagi Muhammadiyah adalah bagaimana pesan-pesan dakwah dapat sampai dan diterima oleh masyarakat. Cerita mengenai  almarhum Pak AR menemui Mendagri Amir Mahmud di awal Orde Baru, menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah, menyampaikan pesan dakwah adalah hal ... Read More »

Kesederhanaan AR. Fachrudin, Pelajaran besar bagi Kader Muhammadiyah

Kesederhanaan AR. Fachrudin, Pelajaran besar bagi Kader Muhammadiyah

”Yang paling ujung Nak Podo. Sebelahnya Nak Toni. Keduanya dari Madiun. Di sampingnya Nak Agus dari Tulungagung. Terus Nak Rizal dan Nak Tono dari Pekalongan. Nak Syaifuddin dari Cirebon. Nak Didit dari Bogor. Nak Udin dari Karawang. Dan yang paling ujung Nak Fauzi, putra saya, yang sudah kepingin kawin,” jelas pak AR yang tak lupa menyelipi ”humor” memperkenalkan kami –anak-anak ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG