suryaformosa.com

Portal Berita Islam Berkemajuan di Taiwan

Al-islam

Kisah Nabi MUSA A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra’il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir’aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin…

Kisah Nabi Syu’aib A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah kisah Nabi Syuaib AS.  Kaum Madyam, kaumnya Nabi Syu’aib AS, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama “Ma’an” di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal…

Kisah Nabi Ayyub A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari adalah Nabi Ayyub AS Berkata salah seorang malaikat kepada kawan-kawannya yang lagi berkumpul berbincang-bincang tentang tingkah-laku makhluk Allah, jenis manusia di atas bumi : “Aku tidak melihat seorang manusia yang hidup di atas bumi…

Kisah Nabi Yusuf A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah kisah Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya’qub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Ya’qub. Ia dikurniakan Allah…

Kisah Nabi Ya’qub A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabi hari ini adalah kisah Nabi Ya’qub AS. Nabi Ya’qub adalah putera dari Nabi Ishaq bin Ibrahim sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, bernama Rifqah binti A’zar. Ia adalah saudara kembar dari putera Ishaq…

Kisah Nabi Ishaq A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabi hari ini adalah Nabi Ishaq AS Nabi Ishaq adalah putera nabi Ibrahim dari isterinya Sarah, sedang Nabi Ismail adalah puteranya dari Hajr, dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud. Tentang Nabi Ishaq ini tidak…

Kisah Nabi Ismail A.S.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulasan #kisah25nabi hari ini adalah Nabi Ismail A.S Kisah Nabi Ismail Nabi Ismail (sekitar 1911-1779 SM) adalah seorang nabi dalam kepercayaan agama samawi. Ismail adalah putera dari Ibrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishaq. Nabi ismail dianggkat…

Kisah Nabi Luth A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seriam 25 nabi kali ini adalah kisah Nabi Luth A.S Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim…

Kisah Nabi Ibrahim A.S.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kemarin membahas kisah Nabi Shaleh, ulasan #kisah25nabi hari ini adalah Nabi Ibrahim A.S.   Nabi Ibrahim A.S dan Namrud Kisah perdebatan nabi Ibrahim dengan Namrud dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258, Allah Swt berfirman, “Apakah kamu…

Kisah Nabi Shaleh A.S.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kemarin membahas kisah Nabi Hud A.S, ulasan #kisah25nabi hari ini adalah Nabi Shaleh A.S.   Nabi Shaleh diutus Allah untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Tsamud. Nabi Shaleh sendiri masih ada hubungan saudara dengan Tsamud, sama-sama…