suryaformosa.com

Portal Berita Islam Berkemajuan di Taiwan

Hikmah

Kisah Nabi Muhammad S.A.W.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidan rasul hari ini adalah Nabi Muhammad S.A.W. Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi…

Kisah Nabi Isa A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Isa AS. Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur’an ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an,…

Al-islam Hikmah

Kisah Nabi Yahya A.S. dan Zakariya A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidan rasul hari ini adalah Nabi Yahya dan Zakaria AS Pada suatu masa, Nabi Zakaria telah berusia lanjut. Usianya ketika itu mencapai sekitar sembilan puluh tahun. Namun, ia dan istrinya belum dikaruniai seorang anak pun. Siang…

Kisah Nabi Yunus A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Yunus AS Tidak banyak yang dikisahkan oleh Al-Quran tentang Nabi Yunus sebagaimana yang telah dikisahkan tentang nabi-nabi Musa, Yusuf dan lain-lain. Dan sepanjang yang dapat dicatat dan diceritakan oleh para sejarawan…

Kisah Nabi Ilyas A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Ilyas AS. Nabi Ilyas adalah benar-benar seorang Rasul. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ash-Shaaffaat ayat 123 : “Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul.” Nama Ilyas…

Kisah Nabi Ilyasa A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Ilyasa AS. Nabi Ilyasa adalah murid dari Nabi Ilyas as. Ia adalah salah seorang Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israil. Dalam Al Quran, nama Ilyasa disebutkan sebagai orang yang dilebihkan…

Kisah Nabi Sulaiman A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putera Nabi Daud. Sejak ia masih kanak-kanak berusia sebelas tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan…

Kisah Nabi Daud A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah kisah Nabi Daud AS Daud bin Yisya adalah salah seorang dari tiga belas bersaudara turunan ketiga belas dari Nabi Ibrahim a.s. Ia tinggal bermukim di kota Baitlehem, kota kelahiran Nabi Isa a.s….

Kisah Nabi Zulkifli A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Zulkifli A.S Nabi Zulkifli adalah anak Nabi Ayub. Nama sebenarnya adalah Basyar bin Ayub. Nama Zulkifli diperoleh setelah ia sanggup menjalankan perintah raja. Arti Zulkifli adalah yang mempunyai kesanggupan. Pada waktu…

Kisah Nabi Harun A.S.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulasan #kisah25nabidanrasul hari ini adalah Nabi Harun A.S Mengisahkan Nabi Harun tidak lepas dari kisah Nabi Musa, kerena ia adalah juru bicara nabi Musa ketika menghadap Fir”aun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Kisahnya ketika nabi Musa berhasil…